Deze week: 70 besluiten, 142 schademeldingen, 388 schade-opnames

07-02-2019
Schade-opname mijnbouwschade

Met 70 besluiten deze week ten opzichte van 292 besluiten vorige week is duidelijk dat de reeds aangekondigde tijdelijke daling realiteit is geworden. Het totaal aantal niet-afgehandelde schademeldingen is daarmee deze week weer toegenomen. Het aantal schade-opnames ligt deze week op 388.

9.000 adressen

Met nu bijna 8.000 schadeopnames en circa 1.000 gesprekken die al zijn gevoerd om een schade-opname in te plannen, is voor bijna 9.000 Groningse adressen merkbaar dat de TCMG de schade-afhandeling is begonnen. Voor ruim 9.000 adressen geldt echter het tegenovergestelde: zij wachten nog op een eerste contact.

Totaal niet-afgehandeld

Door de daling van het aantal besluiten en het gelijk blijven van nieuwe schademeldingen (142 deze week) is het totaal aantal niet-afgehandelde schademeldingen deze week weer gestegen met 51 en dat komt in totaal op 16.348. Het totaal aantal afgehandelde schademeldingen komt nu op 4.570. Dit aantal wordt gevormd door het totaal aantal besluiten (3.268) die soms over meerdere schademeldingen tegelijk gaan. En onder andere door ingetrokken schademeldingen.

Oorzaak daling besluiten

De daling van het aantal besluiten deze weken komt door de recente invoering van het nieuwe beoordelingskader. De eenvoud van dit kader, dat praktische handvatten biedt voor beoordeling van mijnbouwschade, leidt tot meer voortvarendheid en maakt een grootschaliger schade-afhandeling mogelijk. Invoering ervan legt echter eerst meer druk op de capaciteit van onafhankelijke deskundigen, juristen en administratief medewerkers. 

Zienswijzen

Het beoordelingskader moet onder andere leiden tot vermindering van discussie over de beoordeling van de schade-oorzaak, wat tijdrovend is. De ontwikkeling van het aantal reacties (zienswijzen) van schademelders op adviesrapporten laat zien welke uitdaging daar ligt. Afgelopen week kwamen er 50 zienswijzen op een totaal van 141 nieuwe adviesrapporten. In totaal zijn er nu ruim 1.000 zienswijzen ingediend op meer dan 4.000 adviesrapporten. Hoe minder zienswijzen er nodig zijn door onduidelijkheid over de schade-oorzaak en schade-omvang, hoe meer besluiten er wekelijks genomen kunnen worden.

 

Hier vindt u een overzicht van alle cijfers.

Reacties

Member for

49 jaar 1 maand

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 07/02/2019 - 18:22

Permalink

Zonneveld
07-02-2019 18:21
Hoor nooit meer wat van die schoften

Member for

49 jaar 1 maand

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 11/02/2019 - 16:38

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

Jenny, TCMG
11-02-2019 16:38
Ik snap dat het vervelend is om na 1 of 2 brieven een tijd lang niet van ons te horen. Als u wilt weten wat de status van uw dossier is, belt u dan met 0800-4444111. Mijn collega' s helpen u graag.

Member for

49 jaar 1 maand

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 07/02/2019 - 20:54

Permalink

Luuk Knol
07-02-2019 20:50
Ik merk alleen maar, dat alles super traag gaat. Bijzonder dat het trager gaat dan in de NAM tijd en dat toen niet maar naar onze ervaring nu wel de bewijslast bij ons ligt. Wie kan dat uitleggen?
Wat belooft dat voor al die duizenden gevallen? Je ziet totaal geen vooruitgang of nieuwe lijn...

Member for

49 jaar 1 maand

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 11/02/2019 - 16:39

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

Jenny, TCMG
11-02-2019 16:38
We zijn het met u eens dat het niet vlot genoeg gaat met de schade-afhandeling. Wat is er gebeurd dat u ervaart dat de bewijslast bij u ligt? Het wettelijk bewijsvermoeden dat wij als basis hanteren moet juist een verlichting betekenen van de bewijslast voor u als schademelder. Het bewijsvermoeden, eenmaal van toepassing, kan alleen worden weerlegd als de deskundige een ‘evident en aantoonbaar’ andere oorzaak van de schade motiveert. Ik ben dan ook benieuwd naar uw ervaring.

Reactie toevoegen

Datum