Door NAM genegeerde schade wel bij TCMG

10-01-2020

De TCMG neemt schades die in het verleden door de NAM of het CVW zijn genegeerd, wel in behandeling. Het gaat om schades die toentertijd niet aantoonbaar zijn beoordeeld en bijvoorbeeld op foto zijn vastgelegd. Dat antwoordt de TCMG op vragen hierover van de Groninger Bodem Beweging.

Alleen nieuwe schade

In het Besluit mijnbouwschade Groningen staat dat de TCMG bevoegd is om schades te behandelen die ná 31 maart (12.00 uur) 2017 zijn gemeld. Schades die eerder zijn gemeld bij de NAM of het CVW mogen niet opnieuw door de TCMG worden beoordeeld. De TCMG bekijkt daarom per dossier en schade of die in het verleden al is beoordeeld. Om dat te doen, worden de historische dossiers voor het betreffende adres opgevraagd bij de NAM. Dat is bij circa de helft van de schademeldingen nu al het geval.

Groninger Bodem Beweging ervaring

De Groninger Bodem Beweging (GBB) stelde hierover vragen aan de TCMG, omdat zij geluiden had opgevangen dat de NAM in het verleden schade aan funderingen bij voorbaat categoraal afwees en daarmee ook niet vastlegde. Het gaat ook om schademeldingen uit het zogenoemde ‘buitengebied’ die niet werden onderzocht.

Vastlegging en dossier

De TCMG is in de praktijk bevoegd om alle schade te behandelen, tenzij blijkt dat die schade al ooit eerder is beoordeeld door de NAM of het CVW. De TCMG is dus ook bevoegd indien er in het geheel geen NAM-dossier voorhanden is of indien blijkt dat de schade waar het om gaat, daarin niet is opgenomen en vastgelegd. De TCMG bekijkt dit, als gezegd, per individuele schade. Het voorgaande betekent dus dat de TCMG schades die in het verleden door de NAM zijn genegeerd, alsnog zal beoordelen indien die bij haar worden gemeld. Dit gebeurt overigens ook nu al.

Aantoonbaar beoordeeld

Of een schade aantoonbaar door de NAM of het CVW is beoordeeld, hangt mede af van de vastlegging van die schade. Het gaat dan vaak om beeldmateriaal zoals foto’s van de schade, maar het kan soms ook gaan om een woordelijke beschrijving ervan. De TCMG is bevoegd nieuwe schade in behandeling te nemen en dat kan ook de verergering van een eerder behandelde schade zijn. Welke deel van de schade is verergerd wordt in de praktijk doorgaans dan beoordeeld op basis van beeldmateriaal.

Hoe dan ook niet bevoegd

Voor de helderheid: de TCMG is nog altijd niet bevoegd alle oude NAM-schades te behandelen als deze wel zijn vastgelegd. Het doet voor de bevoegdheid van de TCMG dan niet ter zake of de NAM of het CVW schades heeft beoordeeld op basis van de huidige toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden en of de omvang van de schade daarbij juist is gecalculeerd. Onvrede over bijvoorbeeld de wijze waarop de NAM circa 6.000 oude schades heeft afgehandeld maakt TCMG niet bevoegd om dat alsnog te doen.

Wel of geen schadevergoeding

Dat een schade alsnog wel door de TCMG wordt behandeld, betekent vervolgens niet dat er dan ook altijd een schadevergoeding wordt toegekend. De TCMG zal onder andere bekijken of de schade voldoet aan de criteria voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. Daarbij is dan een van de vragen of de schade binnen het effectgebied ligt van bodembeweging door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Een schade kan dan in het verleden door de NAM niet behandeld zijn omdat deze in het buitengebied lag. Maar diezelfde schade kan alsnog ook buiten het effectgebied liggen zoals de TCMG dat hanteert.

Reacties

Member for

50 jaar

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 14/01/2020 - 12:24

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

14-01-2020 12:24
J.J. Aukes
Beste Jenny, zorg er voor dat men een bijlage kan toevoegen zodat ik jullie a.d.h.v. van deze kan aantonen dat het niet zo is zoals jullie graag doen blijken. En dan nog eens wat, wat verstaan jullie onder de criteria van wettelijk bewijsvermoeden? Leg dit eens uit hoe men dat in de praktijk werkt.

Member for

1 jaar 9 maanden

Ingediend door Jenny Kamstra op wo, 15/01/2020 - 16:42

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

15-01-2020 16:42
Jenny, TCMG
Ik vraag na waarom een bijlage toevoegen nu niet kan en of dit te regelen zou zijn.

Member for

50 jaar

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 14/01/2020 - 12:22

Permalink

14-01-2020 12:22
J.J. Aukes
Even een correctie, zie jullie tekst: "Het gaat om schades die toentertijd niet aantoonbaar zijn beoordeeld en bijvoorbeeld op foto zijn vastgelegd." Volgens mij bedoelen jullie: Het gaat om schades die toendertijd aantoonbaar niet zijn beoordeeld zijn. Dat het toendertijd al da niet op foto vastgelegd speelt geen rol, daar het gaat om schade aantoonbaar niet beoordeeld.

Member for

50 jaar

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 15/01/2020 - 06:16

Permalink

15-01-2020 06:16
P, van dijk
Aan de Heer Aukes.

Idereen doet zijn werk, tevens zijn de instanties ook gebonden aan bepaalde regels als dat niet zo zou zijn dat zou het helemaal onoverzichtelijk worden.

Member for

50 jaar

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 18/01/2020 - 12:04

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

18-01-2020 12:04
J.J. Aukes
Aan P. van Dijk,

We hebben het niet over regels maar de wijze waarop schade van aanzienlijke omvang door TCMG wordt geweigerd en vervolgens ieder vorm van contact onmogelijk wordt gemaakt. We hebben het hier over het bewust met voeten treden van reglementen door TCMG. Dat iedereen zijn/haar werk doet is onverlet dat uit bewijsstukken in mijn bezit blijkt dat het zich bij lange na niet verhoudt naar zoals het behoort bij schadeafhandeling. Ik verzoek u dringend zich te beperken tot de feiten i.p.v. ongefundeerd uw mening ventileren.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden