AOS: hoe werkt het?


 • 1  U wilt een melding doen

  Dat kan door op maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 17.30 uur te bellen naar 0800 4444 111. Of gebruik het formulier.


 • 2  U heeft een melding gedaan

  U wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Een AOS-melding wordt altijd binnen 48 uur opgepakt.


 • 3  Inschatting

  Samen bespreken we de situatie en maken we een eerste inschatting. Bij verreweg de meeste AOS-meldingen volgt een AOS-inspectie.


 • 4  Veiligheidsinspectie

  We komen bij u thuis voor een AOS-inspectie. We geven een gespecialiseerd bureau hiertoe opdracht. Een van onze bouwkundig adviseurs is hierbij.


 • Niet  acuut onveilig

  Als er geen sprake is van een acuut onveilige situatie, dan krijgt u daarover direct een toelichting.


 • Wel acuut onveilig

  Als er sprake is van een acuut onveilige situatie, dan stelt de bouwkundig adviseur van de TCMG de vervolgstappen in werking.
  Er wordt ter plekke met u als eigenaar een plan van aanpak opgesteld. De bouwkundig adviseur zorgt dat een aannemer dit z.s.m. uitvoert na de AOS-melding.
  We nemen tijdelijke maatregelen die de onveiligheid direct wegnemen. Het gaat om een tijdelijke oplossing. Soms wordt er gestut, soms wordt een gebouw deels of zelfs geheel gesloten.


 • 5  Melding gemeente

  We geven alleen de gegronde AOS-meldingen door aan de gemeente. Als er sprake is van acute onveiligheid vertellen we dat ook. In de meer ernstige situaties is overleg met de gemeente nodig voor het nemen van maatregelen, zoals een evacuatie.


 • 6  AOS-inspectieverslag

  U krijgt altijd een AOS-inspectieverslag met daarin de beoordeling en een eventueel advies van de bouwkundig inspecteur. Dat is wel zo duidelijk.


 • 7  Nieuwe melding doen?

  Als u na onze komst opnieuw denkt te maken te hebben met een acuut onveilige situatie, dan kunt u altijd opnieuw een melding doen.

AOS

Bij een AOS-melding wordt alleen de veiligheid beoordeeld. Zo nodig worden er tijdelijke maatregelen genomen. Het is geen beoordeling van de oorzaak van de schade of de omvang van de schade. Een AOS-melding leidt niet tot voorrang bij een aanvraag tot schadevergoeding.